Instruktioner

Före behandlingen

ikon_bruksanvisning_01

Borsta tänderna innan behandlingen påbörjas.

1

ikon_bruksanvisning_02

Koka upp vatten i en kastrull och separera tandskenorna. Sänk därefter ner en tandskena i taget i det kokande vattnet i cirka 3 sekunder eller tills munstycket börjar "sloka". OBSERVERA: Håll inte tandskenorna under vattnet för länge eftersom de då börjar krympa.

2

ikon_bruksanvisning_03

Placera först den ena tandskenan i munnen och bit ihop. Använd både fingrarna och tungan för att pressa skenan mot tänderna. Låt tandskenan svalna. Den är nu perfekt formad efter dina tänder. Gör på samma sätt med den andra tandskenan. Du behöver bara genomföra denna procedur en gång för varje tandskena, inte varje gång du ska göra en tandblekning.

3

ikon_bruksanvisning_04

När båda tandskenorna är formade kapar du av den utstickande biten så att du kan stänga munnen helt när du har satt in tandskenorna.

4

ikon_bruksanvisning_05

Kontrollera att tandskenorna är rena och torra innan tandblekningsgelen appliceras. Fukt försämrar effektiviteten och bromsar blekningsprocessen. Börja med att skruva av korken från sprutan. Lägg en sträng tandblekningsgel på den inre, främre ytan i tandskenan och sprid ut den (dvs. över den yta som ska ligga an mot tändernas framsida). Lägg inte på för mycket gel eftersom den då kommer att tryckas ut mot tandköttet och läpparna. Gör på samma sätt med den andra tandskenan.

5a

ikon_bruksanvisning_07

Direkt efter steg 4 sätter in du tandskenorna i munnen. Sätt i tandskenorna så att de ligger an väl mot tänderna. Torka bort överflödig gel som sipprat ut på tandskenorna och tandköttet.

5b

ikon_bruksanvisning_08

Öppna LED-lampans bakstycke och ta ut batterierna. Ta bort det genomskinliga plastskydd som sitter under batterierna.

När skyddet tagits bort sätts batterierna tillbaka i LED-lampan. Nu kan lampan tändas med den vita knappen. När tandskenorna sitter på plats i munnen placeras lampan framför tänderna – så nära som möjligt. Håll lampan där så länge behandlingen pågår.

När du tagit bort den utstickande biten från tandskenorna kan du placera LED-lampan framför skenorna och hålla fast munstycket med läpparna.

6

ikon_bruksanvisning_tid

Produkten ska nu verka i cirka 30–60 minuter. Vi rekommenderar 45 minuter för de allra flesta.

7

ikon_bruksanvisning_10

Efter 30-60 minuter är blekningen klar. Ta ut LED-lampan och tandskenorna, skölj tänderna och borsta bort kvarvarande gel.

ikon_info

Vi rekommenderar att du genomför behandlingen fyra dagar i rad för bästa möjliga effekt samt upprepar proceduren varannan månad!

Förvaring: Rengör tandskenorna med tandborste eller tops och kallt vatten. Förvara tandskenorna i den medföljande asken.

Använd inte tandblekningsprodukten om du är: gravid/ammar, har dålig tandhälsa (karies, synliga rötter, tandköttsproblem), har tandslitage, tandreglering, nyligen genomgått oralkirurgi, är allergisk mot peroxid. Rådgör då med din tandläkare.

Ibland kan man känna små ilningar i tänderna. De försvinner inom några dagar efter avslutad behandling. Om de inte gör det kan du korta ner behandlingstiden eller vänta längre mellan blekningarna.

ikon_advarsel

Observera: Ska inte sväljas, undvik kontakt med ögonen, förvaras utom räckhåll för barn, endast för personer över 18 år.

Ingredienser i gelet:
Propylenglykol
Glyserin
Karbomer
Trietanolamin
Mentol
Disodium EDTA
Väteperoxid